GRUNDLÄGGANDE KONFIDENTIALITETSPOLICY:

När personlig information, såsom ditt namn, postadress eller e-postadress, eller telefonnummer, är nödvändig för att använda eller interagera med vår tjänst, är det vår policy att hålla denna information privat och diskret. Den personliga information du tillhandahåller vår tjänst förvaras på en säker plats som endast är tillgänglig för behörig personal och används för ändamålen som beskrivs i denna policy, såsom att behandla din transaktion, svara på en fråga eller skicka begärda dokument.

TILLGÄNGLIGHET-FEL-OCKURATHEETER:


Vi uppdaterar ständigt våra produkt- och tjänsteerbjudanden. Vi kan stöta på förseningar i uppdateringen av produkt-/tjänsteinformation och annonsering på andra webbplatser. Som ett resultat kan viss information om en produkt/tjänst innehålla fel eller unoggrannheter och kanske inte är fullständig, eller nuvarande produkter eller tjänster kan vara felprissatta, felaktigt representerade eller otillgängliga. Därför behåller vi rätten att ändra eller uppdatera information, samt att korrigera eventuella fel, unoggrannheter eller utelämnanden när som helst och utan förvarning.

KONTON:


Utan föregående godkännande får du inte använda som användarnamn namnet på en annan person eller enhet, ett namn eller varumärke som omfattas av rättigheterna för en annan person eller enhet än dig, eller ett namn eller varumärke som inte lagligt är tillgängligt för användning. Ett namn som är grovt, vulgärt eller osedligt får inte användas som användarnamn. Vi har ensamrätt att neka service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar.

Vår tjänst ägnar sig åt att behålla ditt förtroende, respektera din integritet och förstå vikten av dina personuppgifter. På vår webbplats strävar vi hårt efter att säkerställa att användarnas integritet skyddas. Denna integritetspolicy har noggrant utvecklats för att ta itu med eventuella bekymmer du kan ha och för att försäkra dig om att om du ger oss personlig information kommer vi att behandla den med omsorg och respekt.

DU SAMTYCKER TILL VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DENNA INTEGRITETSPOLICY OCH TILL VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR DE ANGIVNA SYFTENA GENOM ATT ANVÄNDA Prime SaTV. ANVÄND INTE VÅR TJÄNST OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DENNA INTEGRITETSPOLICY.

Need Help ?